એક ભરતી કેવી રીતે લાખો યુવાનોનું ભવિષ્ય બરબાદ કરી શકે ?

ફરી એક વાર બિન-સચિવાલય ક્લાર્ક ની પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી. તારીખ ૧૩/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ યોજાનાર બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા મોકૂફ યુવાઓના ભવિષ્ય સાથે વારંવાર મજાક કરવામાં આવી રહ્યો છે.   એક ભરતી કેવી રીતે લાખો યુવાનોનું ભવિષ્ય બરબાદ કરી શકે ?   ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ લોકસભાની ચૂંટણીના ૬ મહિના પહેલા બિન સચિવાલય કલાર્કની જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થાય …

એક ભરતી કેવી રીતે લાખો યુવાનોનું ભવિષ્ય બરબાદ કરી શકે ? Read More »

GSSSB 103 Maths And Reasoning Papers Solution

Here, we provided GSSSB 103 Maths And Reasoning Papers Solution. The full form of GPSC is Gujarat Public Service Commission. The Gujarat State Commission conducts examinations for recruiting eligible candidates for the class 1, class 2, and 3 positions currently available in their state cadre. The GPSC is slated to put up a notification for …

GSSSB 103 Maths And Reasoning Papers Solution Read More »

Bin Sachivalay Clerk And Office Assistant Model Question Papers With Solution

If You are searching Bin Sachivalay Clerk And Office Assistant Model Question Papers With Solution PDF In Gujarati Then You are In A Right Place. Thank you For visiting Gk4Edu.com Stay Connected with Us For Download Study Materials, Old Question paper With the solution, current affairs, Recruitment, current affairs quiz, modal question paper for upcoming …

Bin Sachivalay Clerk And Office Assistant Model Question Papers With Solution Read More »

Talati Bharti 2022

OJAS Talati Bharti 2022 Online Application Form Will Start From 28 February 2022. Interested and eligible students can apply online Form 2022 for Talati Bharti 2022 Gujarat till date 15 February 2022. OJAS Talati Bharti 2022 Gujarat Notification Released on 27 January by Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB). All Students Can Download Maru Gujarat Bharti …

Talati Bharti 2022 Read More »

GPSSB Lab Technician Recruitment 2022

GPSSB Lab Technician Recruitment 2022: Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB) has issued the GPSSB recruitment 2022 notification to recruit eligible candidates for 317 Laboratory Technician vacancies. This is a golden opportunity for the Candidate to grab a government job in this prestigious corporation. The candidates will be selected through a direct recruitment process on a regular basis for its offices …

GPSSB Lab Technician Recruitment 2022 Read More »

Gujarat Metro Rail Recruitment 2022 Apply Online for 118 Posts

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited, a 50:50 Special Purpose Vehicle (SPV) jointly owned by the Government of India and Government of Gujarat is entrusted with the responsibility of implementation of the Ahmedabad Metro Rail Project Phase-I, Phase-II & Surat and their Operations & Maintenance. GMRC invites applications from young, dynamic, and motivated persons of …

Gujarat Metro Rail Recruitment 2022 Apply Online for 118 Posts Read More »

Previous Competitive Exams Question Bank – Divided By Subjects

If You search for Previous Competitive Exams Question Bank – Divided By Subjects PDF In Gujarati Then You are In A Right Place. Thank you For visit Gk4Edu.com Stay Connected with Us For Download Study Materials, Old Question paper With the solution, current affairs, Recruitment, current affairs quiz, modal question paper for upcoming competitive exams, …

Previous Competitive Exams Question Bank – Divided By Subjects Read More »

Be Ware A Booklet on modus Operandi of Financial Fraudsters

Be Ware A Booklet on Modus Operandi of Financial Fraudsters. There has been a sizable surge in the usage of digital modes of payment during recent years. This has not only led to improved customer convenience but also contributed to the achievement of the national objective of financial inclusion to a great extent. As the …

Be Ware A Booklet on modus Operandi of Financial Fraudsters Read More »

Cyber Safe Girl PDF

Cyber Safe Girl PDF. Cyber Safe Campus a unique program under the aegis of the national project Cyber Safe Girl – Beti Bachao Cyber Crime Se’ has received overwhelming support last year when delivered on campus at various institutions. However, we are keen to educate young students nationwide on cybercrimes and hence this eLearning program. …

Cyber Safe Girl PDF Read More »